lijst met moeilijke woorden

lijst met moeilijke woorden 

assertiviteit: zelfverzekerdheid
auditief: met betrekking tot het gehoor
cognitief: met betrekking tot het denkproces
fonologie: klanken (in de taal)
impulsief: meteen handelend (doen zonder te denken)
interactie: wederzijdse actie tussen personen
modulatie: de kracht en het bereik
motorisch: met betrekking tot beweging
motorische planning: eerst plannen/ bedenken wat je met je beweging wil doen
neurobiologische stoornis:een stoornis in de hersenen, waarbij bepaalde zenuwprikkels onvoldoende worden doorgegeven.
sensorisch: zintuigelijke waarneming
sensomotorisch: zowel zintuigelijke waarneming als betrekking hebbend tot beweging
verbaal: woordelijk/ met woorden
visueel: betreffende het zienbare